معنی و ترجمه کلمه variety saw به فارسی variety saw یعنی چه

variety saw


علوم مهندسى : اره ميزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها