معنی و ترجمه کلمه variola به فارسی variola یعنی چه

variola


( )variolous(طب )ابله ،ابله گاوى ،ابله دار،مجدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها