معنی و ترجمه کلمه various به فارسی various یعنی چه

various


گوناگون ،مختلف ،چندتا،چندين ،جورواجو
بازرگانى : مختلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها