طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه varix variously به فارسی varix variously یعنی چه

varix variously


(طب) دوالى( بويژه درپا)سياهرگ گشاد شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها