طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه varnished cambric به فارسی varnished cambric یعنی چه

varnished cambric


الکترونيک : پارچه اغشته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها