معنی و ترجمه کلمه vasoconstrictor center به فارسی vasoconstrictor center یعنی چه

vasoconstrictor center


ورزش : مرکز انقباض عروق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها