طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vassal atate به فارسی vassal atate یعنی چه

vassal atate


دولت دست نشانده
قانون ـ فقه : دولت پوشالى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها