طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vassalage به فارسی vassalage یعنی چه

vassalage


بندگى ،رعيتى ،تبعيت ،وابستگى ،بيعت ،تيول
قانون ـ فقه : تيول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها