معنی و ترجمه کلمه vastitude به فارسی vastitude یعنی چه

vastitude


vastity(، )vastnessپهناورى ،وسعت ،عظمت ،بزرگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها