طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vastness به فارسی vastness یعنی چه

vastness


vastity(، )vastitudeپهناورى ،وسعت ،عظمت ،بزرگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها