معنی و ترجمه کلمه vatic به فارسی vatic یعنی چه

vatic


)vatical(نبوتى ،پيغمبرى ،رسالتى ،از روى پيشگويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها