معنی و ترجمه کلمه vaulty به فارسی vaulty یعنی چه

vaulty


طاقدار،گنبدار،شبيه طاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها