معنی و ترجمه کلمه vectored attacks به فارسی vectored attacks یعنی چه

vectored attacks


تک هدايت شده هواپيما به هدف
علوم نظامى : تک غير مستقيم هواپيما به هدف با استفاده از هدايت يک يکان زمينى مستقر دراطراف هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها