معنی و ترجمه کلمه vectored attacks به فارسی vectored attacks یعنی چه

vectored attacks


تک هدايت شده هواپيما به هدف
علوم نظامى : تک غير مستقيم هواپيما به هدف با استفاده از هدايت يک يکان زمينى مستقر دراطراف هدف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها