معنی و ترجمه کلمه vectored thrust به فارسی vectored thrust یعنی چه

vectored thrust


علوم هوايى : تراست هدايت شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها