معنی و ترجمه کلمه vegetable oil به فارسی vegetable oil یعنی چه

vegetable oil


علوم هوايى : روغنهاى نباتى که تا قبل از سال 1935 براى روغنکارى بکار ميرفته اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها