طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vegetable به فارسی vegetable یعنی چه

vegetable


گياهى ،گياه ،علف ،سبزه ،نبات ،رستنى ،سبزى
بازرگانى : نباتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها