معنی و ترجمه کلمه vegetarian به فارسی vegetarian یعنی چه

vegetarian


)vegetarianism(گياه خوار،گياهخوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها