معنی و ترجمه کلمه vegetative nervous system به فارسی vegetative nervous system یعنی چه

vegetative nervous system


روانشناسى : دستگاه عصبى نباتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها