طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vegtable fat به فارسی vegtable fat یعنی چه

vegtable fat


شيمى : چربى گياهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها