طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vehemence به فارسی vehemence یعنی چه

vehemence


شدت ،حرارت ،تندى ،غيظ و غضب ،غضب شديد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها