طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vehement به فارسی vehement یعنی چه

vehement


)vehemently(تند،شديد،با حرارت زياد،غضبناک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها