طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vehemently به فارسی vehemently یعنی چه

vehemently


)vehement(تند،شديد،با حرارت زياد،غضبناک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها