طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vehicle cargo به فارسی vehicle cargo یعنی چه

vehicle cargo


بار چرخدار
علوم نظامى : بار تريلى دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها