معنی و ترجمه کلمه vehicle mass ratio به فارسی vehicle mass ratio یعنی چه

vehicle mass ratio


علوم هوايى : نسبت جرم نهايى رسانگر بعد از تمام شدن يا قطع سوخت به جرم اوليه ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها