معنی و ترجمه کلمه vehicle stopping distance به فارسی vehicle stopping distance یعنی چه

vehicle stopping distance


مسافت ايست وسيله نقليه
معمارى : مسافت ايست خودرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها