معنی و ترجمه کلمه vehicle به فارسی vehicle یعنی چه

vehicle


خودرو،وسيله حمل ،وسيله نقليه ،ناقل ،حامل ،رسانه ،برندگر،رسانگر
علوم مهندسى : ناقل
شيمى : محمل
بازرگانى : برنده
علوم هوايى : حامل
علوم نظامى : حمل کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها