معنی و ترجمه کلمه vein به فارسی vein یعنی چه

vein


وريد،سياهرگ ،حالت ،تمايل ،روش ،رگ دار کردن ،رگه دار شدن
علوم مهندسى : رگه
عمران : ترک ايجاد شده در سنگها
معمارى : رگ سنگ
روانشناسى : سياهرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها