طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه veiny به فارسی veiny یعنی چه

veiny


رگه دار،پر از رگه ،رگه رگه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها