معنی و ترجمه کلمه velarization به فارسی velarization یعنی چه

velarization


تلفظ حرف بوسيله قراردادن زبان برپشت سقف ،تلفظ کامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها