معنی و ترجمه کلمه velocity factor به فارسی velocity factor یعنی چه

velocity factor


ثابت سرعت
الکترونيک : ضريب سرعت
علوم هوايى : ضريب سرعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها