طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه velocity gradiant به فارسی velocity gradiant یعنی چه

velocity gradiant


علوم هوايى : ميزان تغيير سرعت سيال در واحد مسافت عمود بر خط جريان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها