معنی و ترجمه کلمه velocity of energy transmission به فارسی velocity of energy transmission یعنی چه

velocity of energy transmission


الکترونيک : سرعت انتقال انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها