معنی و ترجمه کلمه velocity of escape به فارسی velocity of escape یعنی چه

velocity of escape


نجوم : سرعت گريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها