طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه velocity of fall به فارسی velocity of fall یعنی چه

velocity of fall


علوم مهندسى : سرعت سقوط

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها