معنی و ترجمه کلمه velocity of light به فارسی velocity of light یعنی چه

velocity of light


نجوم : سرعت نور
علوم هوايى : سرعت نور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها