طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه velours به فارسی velours یعنی چه

velours


)velour(مخمل کلاهى ،پارچه مخملى ،نمد کلاهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها