طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه velum به فارسی velum یعنی چه

velum


پرده ،غشا،شامه ،شراع الحنک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها