معنی و ترجمه کلمه velutinous به فارسی velutinous یعنی چه

velutinous


(گ.ش -.ج.ش ).مخملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها