طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه velutinous به فارسی velutinous یعنی چه

velutinous


(گ.ش -.ج.ش ).مخملى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها