طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه venal به فارسی venal یعنی چه

venal


پولى ،پول بگير،پست ،فروتن ،رشوه خوار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها