طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vend به فارسی vend یعنی چه

vend


فروختن ،داد و ستد کردن ،طوافى کردن
قانون ـ فقه : فروختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها