طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vendable به فارسی vendable یعنی چه

vendable


)vendible(قابل فروش ،جنس قابل فروش ،پولکى ،فاسد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها