طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vender به فارسی vender یعنی چه

vender


)=vendor(فروشنده ،بايع ،طواف ،دستفروش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها