معنی و ترجمه کلمه venerate به فارسی venerate یعنی چه

venerate


ستايش و احترام کردن ،تکريم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها