طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه venesect به فارسی venesect یعنی چه

venesect


رگ زدن ،خون گرفتن( از)،فصد کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها