معنی و ترجمه کلمه venesection به فارسی venesection یعنی چه

venesection


)venisection(فصد)fasd(،باز کردن وريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها