طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه venom به فارسی venom یعنی چه

venom


سم ،زهر مار و عقرب و غيره ،کينه ،مسموم کردن ،مسموم شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها