طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ventilate به فارسی ventilate یعنی چه

ventilate


بادخور کردن ،تهويه کردن ،هوا دادن به ،پاک کردن
علوم مهندسى : تهويه کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها