طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ventilation blind به فارسی ventilation blind یعنی چه

ventilation blind


معمارى : پيش پنجره

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها