معنی و ترجمه کلمه ventilator به فارسی ventilator یعنی چه

ventilator


دستگاه تهويه ،هواکش ،بادزن ،بادگير
علوم مهندسى : هواکش
شيمى : هواکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها