معنی و ترجمه کلمه ventrolateral به فارسی ventrolateral یعنی چه

ventrolateral


(تش ).بطنى و جانبى ،در قسمت جانبى شکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها